معرفی خودروهای اجاره ای مشابه بنز C300
اجاره بنز CLA
بنز CLA
مدل 2019
3 تا 7 روز :
710 700 AED روزانه
7 تا 20 روز :
675 670 AED روزانه
بیش از 20 روز :
600 598 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 2,000 AED
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 34 + 12
02149934