معرفی خودروهای اجاره ای مشابه هیوندای سانتافه
اجاره هیوندای توسان
هیوندای توسان
مدل 2019
3 تا 7 روز :
280 AED روزانه
7 تا 20 روز :
250 AED روزانه
بیش از 20 روز :
230 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 AED
واتس اپ
اجاره هیوندای ونیو
هیوندای ونیو
مدل 2019
3 تا 7 روز :
220 AED روزانه
7 تا 20 روز :
210 AED روزانه
بیش از 20 روز :
190 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 AED
واتس اپ
اجاره هیوندای اکسنت
هیوندای اکسنت
مدل 2022
  • A/C
  • A
  • 3
  • 5
3 تا 7 روز :
130 AED روزانه
7 تا 20 روز :
120 AED روزانه
بیش از 20 روز :
110 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 40 - 8
02149934