لیست قیمت اجاره ماشین مسافرتی
اجاره رانا
رانا
مدل
3 تا 14 روز :
1,249,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
1,149,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 20,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره سمند lx
 • A/C
 • M
 • 2
 • 5
 • 4
سمند lx
مدل 1400-1397
3 تا 14 روز :
890,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
850,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 15,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره پژو 206
 • A/C
 • M
 • 2
 • 5
 • 4
پژو 206
مدل 1400-1398
3 تا 14 روز :
1,149,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
1,100,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 15,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره دنا پلاس
 • A/C
 • M
 • 2
 • 5
 • 4
 • 4
دنا پلاس
مدل 1400-1398
3 تا 14 روز :
1,249,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
1,149,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 20,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره پژو پارس
 • A/C
 • M
 • 4
 • 5
 • 4
پژو پارس
مدل 1401-1399
3 تا 14 روز :
1,199,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
1,099,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 15,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره شاهین
 • A/C
 • M
 • 5
 • 3
 • 4
شاهین
مدل 1400 ~ 1401
3 تا 14 روز :
1,290,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
1,250,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 20,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره رنو ال 90 اتومات
 • A/C
 • A
 • 4
 • 5
 • 4
رنو ال 90 اتومات
مدل 1400-1398
3 تا 14 روز :
1,150,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
1,100,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 15,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره پژو 207
 • A/C
 • M
 • 3
 • 5
 • 4
پژو 207
مدل 1400-1397
3 تا 14 روز :
1,449,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
1,349,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 20,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره چری آریزو 5
 • A/C
 • A
 • 2
 • 5
چری آریزو 5
مدل 1400_1401
3 تا 14 روز :
1,450,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
1,400,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 40,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره پژو 207 اتومات
 • A/C
 • A
 • 3
 • 5
 • 4
پژو 207 اتومات
مدل
3 تا 14 روز :
1,690,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
1,650,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 20,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره ام وی ام 315
 • A/C
 • A
 • 1
 • 4
 • 2
 • 4
ام وی ام 315
مدل
3 تا 14 روز :
1,590,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
1,550,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 30,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره کیا سراتو
 • A/C
 • A
 • 3
 • 5
 • 4
کیا سراتو
مدل
3 تا 14 روز :
2,190,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
2,150,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 30,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره لنسر
 • A/C
 • A
 • 2
 • 5
لنسر
مدل
3 تا 14 روز :
2,190,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
2,150,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 30,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره هیوندای سوناتا Yf
 • A/C
 • A
 • 3
 • 5
هیوندای سوناتا Yf
مدل 2012-2011
3 تا 14 روز :
2,590,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
2,550,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 40,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره BMW 330i
 • A/C
 • A
 • 3
 • 7
 • 4
BMW 330i
مدل
3 تا 14 روز :
3,800,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
3,700,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 60,000,000 تومان
لوکس
اجاره جک جی7
 • A/C
 • A
 • 2
 • 4
 • 3
 • 4
جک جی7
مدل
3 تا 14 روز :
2,000,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
1,800,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 40,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره آریزو 6
 • A/C
 • A
 • 2
 • 5
 • 4
 • 4
آریزو 6
مدل
3 تا 14 روز :
2,390,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
2,350,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 40,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره C200 بنز
 • A/C
 • A
 • 2
 • 5
C200 بنز
مدل 2013 تا 2015
3 تا 14 روز :
4,000,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
3,800,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 60,000,000 تومان
لوکس
اجاره هیوندای النترا
 • A/C
 • A
 • 2
 • 5
هیوندای النترا
مدل ۲۰۱۴
3 تا 14 روز :
2,490,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
2,450,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 40,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره MVM X33
 • A/C
 • A
 • 2
 • 5
 • 4
 • 4
MVM X33
مدل
3 تا 14 روز :
2,050,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
2,000,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 50,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره کیا اپتیما
 • A/C
 • A
 • 3
 • 5
 • 4
کیا اپتیما
مدل
3 تا 14 روز :
2,590,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
2,550,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 40,000,000 تومان
اقتصادی
اجاره BMW 630
BMW 630
مدل
لوکس
اجاره تویوتا پرادو
 • A/C
 • A
 • 4
 • 8
 • 5
تویوتا پرادو
مدل ۲۰۱۲
3 تا 14 روز :
6,490,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
6,450,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 80,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره هیوندای توسان
 • A/C
 • A
 • 4
 • 5
هیوندای توسان
مدل ۲۰۲۳
3 تا 14 روز :
3,490,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
3,390,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 50,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره کیا موهاوی
 • A/C
 • A
 • 4
 • 7
 • 4
کیا موهاوی
مدل 2012
3 تا 14 روز :
3,590,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
3,490,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 50,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره کیا اسپورتیج
 • A/C
 • A
 • 3
 • 4
 • 4
کیا اسپورتیج
مدل
3 تا 14 روز :
3,650,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
3,600,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 50,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره چری تیگو 7
 • A/C
 • A
 • 3
 • 5
چری تیگو 7
مدل ۱۴۰۰
3 تا 14 روز :
2,990,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
2,950,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 50,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره فونیکس
 • A/C
 • A
 • 2
 • 4
 • 3
 • 4
فونیکس
مدل
3 تا 14 روز :
2,549,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
2,500,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 50,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره هیوندای سانتافه نیو
 • A/C
 • A
 • 4
 • 7
هیوندای سانتافه نیو
مدل
3 تا 14 روز :
3,990,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
3,950,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 50,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره تیگو 7 pro
 • A/C
 • A
 • 4
 • 5
 • 4
تیگو 7 pro
مدل 1401-1400
3 تا 14 روز :
3,190,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
3,150,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 50,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره BMW 528
 • A/C
 • A
 • 2
 • 5
 • 4
 • 4
BMW 528
مدل
لوکس
اجاره کیا سورنتو
 • A/C
 • A
 • 4
 • 7
 • 5
کیا سورنتو
مدل 2017-2016
3 تا 14 روز :
3,790,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
3,690,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 60,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره هیوندای سوناتا LF
 • A/C
 • A
 • 2
 • ۵
 • 4
 • ۴
هیوندای سوناتا LF
مدل
3 تا 14 روز :
4,590,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
4,550,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 60,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره هیوندای جنسیس
 • A/C
 • A
 • 2
 • 4
هیوندای جنسیس
مدل
3 تا 14 روز :
4,590,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
4,490,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 60,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره پورشه باکستر
پورشه باکستر
مدل
3 تا 14 روز :
11,000,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
11,500,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
لوکس
اجاره RX350 لکسوس
 • A/C
 • A
 • 4
 • 5
 • 4
RX350 لکسوس
مدل (New face)
3 تا 14 روز :
5,590,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
5,550,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 60,000,000 تومان
لوکس
اجاره E280 بنز
 • A/C
 • A
 • 2
 • 5
E280 بنز
مدل 2010
3 تا 14 روز :
4,290,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
4,250,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 60,000,000 تومان
لوکس
اجاره تویوتا لندکروز
 • A/C
 • A
 • 4
 • 7
 • 5
تویوتا لندکروز
مدل (Face 2020)
3 تا 14 روز :
8,490,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
8,450,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 90,000,000 تومان
خانوادگی
اجاره BMW X3
 • A/C
 • A
 • 3
 • 5
BMW X3
مدل 2014-2015
3 تا 14 روز :
7,690,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
7,650,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 150,000,000 تومان
لوکس
اجاره بنز s500
 • A/C
 • A
 • 3
 • 4
 • 4
بنز s500
مدل
3 تا 14 روز :
8,990,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
8,950,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 150,000,000 تومان
لوکس
اجاره BMW X4
 • A/C
 • A
 • 4
 • 7
 • 4
BMW X4
مدل
3 تا 14 روز :
9,890,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
9,850,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 150,000,000 تومان
لوکس
اجاره شورلت کامارو
 • A/C
 • A
 • 2
 • ۴
 • 4
 • ۲
شورلت کامارو
مدل 2021
3 تا 14 روز :
11,000,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
10,500,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 150,000,000 تومان
لوکس
اجاره دوج چلنجر
دوج چلنجر
مدل ۲۰۲۰
3 تا 6 روز :
12,000,000 تومان روزانه
بیش از 6 روز :
11,500,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 150,000,000 تومان
لوکس
اجاره پورشه ماکان
 • A/C
 • A
 • 3
 • 5
 • 4
پورشه ماکان
مدل
3 تا 14 روز :
15,599,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
15,499,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 200,000,000 تومان
لوکس
اجاره BMW 730
 • A/C
 • A
 • 4
 • 7
BMW 730
مدل 2017
3 تا 14 روز :
14,599,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
14,499,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 200,000,000 تومان
لوکس

شرایط بیمه کرایه ماشین بدون راننده کافه رنت

تمام خودرو های اجاره ای در این شرکت تحت پوشش بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه هستند . این دو نوع بیمه پوشش کاملی برای خسارت های به بار آمده ندارد .

اما اگر به دنبال بیمه کامل تر هستید و دوست دارید که خیالتان از هر لحاظ راحت باشد و هیچ گونه هزینه خسارتی بر عهده شما نباشد می توانید از بیمه الماس (Comprehensive Insurance Cafee CIC) و طلایی استفاده کنید.

پکیج برنزی

بیمه سرقت خودرو تصادف شخص ثالث و خودرو امداد جاده ای در کمتر از 60 دقیقه بیمه سرقت لوازم خودرو حفاظت از وسایل و تصادفات شخصی تعویض رایگان خودرو در کمتر از 24 ساعت بیمه لاستیک و شیشه و چراغهای خودرو هر نوع خسارت و بلایای طبیعی افت قیمت و حق توقف در تعمیرگاه ارائه اقامتگاه در زمانی مشکلات فنی خودرو
مسئولیت مالی مشتری تا سقف (خودرو اقتصادی) 90,000,000
مسئولیت مالی مشتری تا سقف (خودرولوکس) 190,000,000
قیمت بیمه برای خودرو های اقتصادی (تومان) رایگان
قیمت بیمه برای خودرو های لوکس (تومان) رایگان

پکیج طلایی

بیمه سرقت خودرو تصادف شخص ثالث و خودرو امداد جاده ای در کمتر از 60 دقیقه بیمه سرقت لوازم خودرو حفاظت از وسایل و تصادفات شخصی تعویض رایگان خودرو در کمتر از 24 ساعت بیمه لاستیک و شیشه و چراغهای خودرو هر نوع خسارت و بلایای طبیعی افت قیمت و حق توقف در تعمیرگاه ارائه اقامتگاه در زمانی مشکلات فنی خودرو
مسئولیت مالی مشتری تا سقف (خودرو اقتصادی) 70,000,000
مسئولیت مالی مشتری تا سقف (خودرولوکس) 170,000,000
قیمت بیمه برای خودرو های اقتصادی (تومان) 100,000
قیمت بیمه برای خودرو های لوکس (تومان) 500,000

پکیج ویژه

بیمه سرقت خودرو تصادف شخص ثالث و خودرو امداد جاده ای در کمتر از 60 دقیقه بیمه سرقت لوازم خودرو حفاظت از وسایل و تصادفات شخصی تعویض رایگان خودرو در کمتر از 24 ساعت بیمه لاستیک و شیشه و چراغهای خودرو هر نوع خسارت و بلایای طبیعی افت قیمت و حق توقف در تعمیرگاه ارائه اقامتگاه در زمانی مشکلات فنی خودرو
مسئولیت مالی مشتری تا سقف (خودرو اقتصادی) 50,000,000
مسئولیت مالی مشتری تا سقف (خودرولوکس) 150,000,000
قیمت بیمه برای خودرو های اقتصادی (تومان) 150,000
قیمت بیمه برای خودرو های لوکس (تومان) 700,000

شاید برای شما هم پیش آمده که قصد مسافرت داشته اید اما خودرو شخصی تان با مقاصد سفر سازگاری نداشته است. این مسئله تنها مشکل شما نیست؛ بسیاری از افراد به علت عدم دسترسی به خودرو مناسب امکان مسافرت های گردشگری و تفریحی خاص نظیر کویرگردی را از دست می دهند. در این نوشته قصد داریم راهکار حل این مشکل را با استفاده از خدمات اجاره ماشین برای مسافرت توضیح دهیم.
مردم ایران آشنایی چندانی با فرهنگ اجاره وسیله نقلیه ندارند. هنگامی که نام اجاره خودرو به زبان می آید اولین چیزی که به ذهن مخاطبان خطور می کند، سفر به کیش است. اگرچه کیش به عنوان یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگری در ایران، بخش قابل توجهی از اجاره دهندگان خودرو را در خود جای داده است، اما تنها حوزه کرایه خودرو در کشور نیست.
در ادامه به سؤالات متداول مخاطبان در مورد شرایط و ضوابط اجاره خودرو مسافرتی پاسخ خواهیم داد و راهنمای جامعی برای نحوه انجام آن ارائه می دهیم.

شرایط اجاره ماشین برای مسافرت

 • کپی یا عکس گواهینامه رانندگی
 • کپی یا عکس مدرک شناسایی
 • ارائه مدرک شغلی
 • ضمانت نامه
 • ودیعه نقدی

نکات مهم:

 • خودروهای ایرانی دارای محدودیت کیلومتر روزانه 250 کیلومتر، خودروهای خارجی دارای محدودیت کیلومتر روزانه 200 و ماشین های لوکس دارای محدودیت کیلومتر 150 هستند
 • تمامی مدارک باید به نام شخص اجاره کننده باشند.
 • ودیعه نقدی برای هر خودرو متغییر است.(این مبلغ در هنگام عودت خودرو بازگرداننده می شود.

با اجاره خودرو برای سفر بی دغدغه سفر کنید

سفر با خودرو شخصی اگرچه مزایایی دارد، اما دغدغه هایی نظیر مستهلک شدن اتومبیل و کیلومتر انداختن آن موجب از بین رفتن لذت سفر برای صاحبان خودرو می¬شود. به همین دلایل، بسیاری از افراد هیچ¬گاه مسافرت با اتومبیل را انتخاب نمی¬کنند.
اگرچه مسافرت از راه هایی نظیر قطار، اتوبوس و هواپیما نیز امکان پذیر است و حتی از زمان سفر می کاهد، اما براستی در کدام یک از این سه روش، آزادی سفر با اتومبیل شخصی را خواهید داشت و می توانید از مسیر سفر همانطور که خودتان دوست دارید لذت ببرید؟
از سویی دردسر های سفر با اتومبیل و استهلاک زیاد آن، و از سویی دیگر لذت آزادی عمل هنگام سفر با این وسیله نقلیه، موجب سردرگم شدن مسافران می شود. آیا راهکاری وجود دارد که گردشگران از سفر با اتومبیل لذت ببرند و هیچ دغدغه ای نداشته باشند؛ یعنی به قول معروف «هم خدا و هم خرما را با هم» داشته باشد؟ بی شک خودتان نیز متوجه شده-اید که تنها راهکار اجاره اتومبیل است

مزایای اجاره ماشین مسافرتی

مهم نیست خودتان صاحب خودرو شخصی هستید یا خیر؛ اجاره خودرو برای تمامی افراد با شرایط مختلف، کم وبیش مزایایی خواهد داشت. در ادامه به برخی از این مزایای اشاره می¬کنیم.
1. انتخاب خودرو متناسب با سفر
یکی از عمده معضلاتی که مسافران با آن روبه رو می شوند، عدم سازگاری خودرو های شخصی با شرایط سفر است. سفر در جاده های کوهستانی، جنگلی و بیابانی نیاز به اتومبیل هایی دارد که مخصوص همان جاده طراحی شده باشند.
از سویی دیگر آب و هوا نیز می تواند در بازده اتومبیل تأثیر بسزایی داشته باشد. تغییرات آب و هوایی ناگهانی در سفر با اتومبیل های شهری مشکل ساز خواهد شد و می تواند موجب خرابی خودرو در مسیر شود.
2. راحتی و آسایش
عمده خودرو های موجود در ایران، خودرو های شهری هستند. چنین خودروهایی برای مسافت های طولانی راحتی کافی ندارند. استفاده از این اتومبیل ها در مسافرت موجب خستگی، حس کسالت و کلافگی، بدن درد و مشکلاتی از این قبیل می¬شود.
اجاره ماشین مسافرتی با توجه به طراحی داخلی گسترده تر و صندلی های راحت تر، موجب تجربه بهتر سرنشینان از سفر خواهد شد. همچنین، نشستن طولانی در چنین اتومبیل هایی موجب گرفتگی عضلات بدن نخواهد شد.
3. امنیت بالا
کارشناسان پیشنهاد می کنند برای مسافرت از خودرو های شهری استفاده نشود. استحکام بدنه چنین خودرو هایی معمولاً در سطح ضعیف قرار دارد و تنها در صورت تصادفات شهری در سرعت پایین می توانند از جان سرنشینان محافظت کنند.
این در حالی است که مقاومت بدنه خودرو های مسافرتی نظیر اتومبیل های شاسی بلند بسیار بالا بوده و اجاره چنین خودروهایی ضامن حفظ سلامت شما در سفر خواهد بود.
4. عدم استهلاک خودرو شخصی
خرید خودرو در ایران به عنوان یک سرمایه گذاری شناخته می شود. استفاده بیش از اندازه از خودرو می تواند این سرمایه را مستهلک کرده و قیمت آن را کاهش دهد. لذا اگر قصد مسافرت های طولانی و یا گردشگری را دارید، پیشنهاد می شود از اتومبیل شخصی خود برای این کار استفاده نکنید.
5. کاهش هزینه سوخت
اگر اتومبیل شخصی شما مصرف سوخت بالایی دارد، اجاره خودرویی کم مصرف می تواند هزینه سوخت شما را کاهش دهد. با توجه به افزایش قیمت بنزین در کشور، استفاده از این روش بسیار معقول است.
خودرو های دوگانه سوز که توانایی استفاده از گاز به عنوان سوخت ارزان قیمت را دارند، برای سفر های طولانی بسیار بهینه تر هستند. لذا اگر خودرو یک گانه سوز دارید و می خواهید هزینه¬های سفر را کاهش دهید، می توانید خودرو دوگانه¬سوز اجاره کنید.

اجاره خودرو برای مسافرت های بین شهری با قیمت ارزان

کشور عزیزمان ایران، کشوری چهار فصل است که سفر کردن در هر کدام از فصل های سال، زیبایی منحصر به فرد خود را دارد. به عنوان مثال در تابستان افرادی که قصد مسافرت دارند ، می توانند به شمال از کشور بروند و از جنگل ها و آبشارهای زیبای مناطق شمالی کشور لذت ببرند؛ اما اگر در فصل زمستان قصد مسافرت دارید، مناطق جنوبی کشور مثل شیراز یا جزیره کیش مقصدهایی ایده آل برای مسافرت محسوب می شوند. بنابراین زندگی کردن در یک کشور چهار فصل، این مزیت ها را نیز دارد. اما گاهی اوقات افرادی که قصد مسافرت را دارند، وسیله نقلیه شخصی خود را ندارند؛ در ادامه به شما آموزش می دهیم که برای کرایه خودرو بین شهری چه کاری باید انجام دهید نا بتوانید خودرو ارزان اجاره کنید و به سفر بروید.

راهنمای جامع اجاره ماشین مسافرتی

اجاره اتومبیل مسافرتی از مجموعه کافه رنت به هیچ وجه کار دشواری نیست. بهتر است برای تجربه یک اجاره موفق، ابتدا شرایط سفر را بررسی و کلاس خودرویی متناسب با نیاز خود را پیدا کنید. سپس، با بررسی سایر عوامل مؤثر در اجاره خودرو، بهترین و بهینه ترین گزینه متناسب با نیازتان را اجاره نمایید. مراحل اجاره از کافه رنت به شرح زیر است:
1. به صفحه اصلی سایت کافه رنت مراجعه کنید.
2. در صفحه اصلی، محلی که قصد دارید خودرو را در آن تحویل بگیرید، مشخص کنید. شما می توانید خودرو را در شعب کافه رنت و یا مکان مورد نظر خودتان تحویل بگیرید.
3. تیک «برگشت خودرو در محلی دیگر» را فعال کرده و مقصدتان را مشخص کنید. انجام این مرحله به افرادی توصیه می شود که تنها می خواهند مسیر سفر را با اتومبیل اجاره ای بپیمایند و قصد استفاده از اتومبیل در مقصد را ندارند.
4. تاریخ و زمان دقیق تحویل و بازگشت اتومبیل را در کادرهای مشخص شده وارد نمایید.
5. روی گزینه «جست و جوی اتومبیل» کلیک کرده و خودروی متناسب با نیاز و هزینه مدنظرتان را انتخاب کنید.
با طی کردن مراحل زیر قادر خواهید بود در کمترین زمان ممکن اتومبیل موردنظرتان را در محل درخواستی تحویل گرفته و از سفر با آن لذت ببرید. همچنین می¬توانید از طرح¬های برنزی، طلایی و ویژه مجموعه جهت ارتقای مزایای اجاره استفاده کنید.

02149934