معرفی خودروهای اجاره ای مشابه MVM X33
اجاره رانا
رانا
مدل
3 تا 14 روز :
1,300,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
1,250,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 20,000,000 تومان
واتس اپ
اجاره دنا پلاس
دنا پلاس
مدل 1400-1398
  • A/C
  • M
  • 2
  • 5
  • 4
  • 4
3 تا 14 روز :
1,250,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
1,200,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 25,000,000 تومان
واتس اپ
اجاره تویوتا پرادو 2012
تویوتا پرادو 2012
مدل ۲۰۱۲
3 تا 14 روز :
6,000,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
5,800,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 80,000,000 تومان
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 37 + 20
02149934