معرفی خودروهای اجاره ای مشابه BMW 528
اجاره BMW 630
واتس اپ
اجاره BMW 730
BMW 730
مدل 2017
  • A/C
  • A
  • 4
  • 7
3 تا 6 روز :
12,000,000 تومان روزانه
بیش از 6 روز :
11,700,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 200,000,000 تومان
واتس اپ
اجاره BMW X3
BMW X3
مدل 2014-2015
  • A/C
  • A
  • 3
  • 5
3 تا 14 روز :
4,800,000 تومان روزانه
بیش از 14 روز :
4,500,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 150,000,000 تومان
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 38 + 19
whatsapp robot cafeerent whatsapp robot cafeerent
02149934