معرفی خودروهای اجاره ای مشابه سوزوکی سوئیفت
اجاره سوزوکی ارتیکا 7 نفره
واتس اپ
اجاره بنز Glb
بنز Glb
مدل
3 تا 30 روز :
430 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
واتس اپ
اجاره بنز A220
بنز A220
مدل
3 تا 30 روز :
460 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 44 - 17
02149934