معرفی خودروهای اجاره ای مشابه شورلت مالیبو
اجاره شورلت کاپتیوا
شورلت کاپتیوا
مدل 2022
3 تا 7 روز :
230 AED روزانه
7 تا 20 روز :
210 200 AED روزانه
بیش از 20 روز :
190 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 AED
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 31 - 23
02149934