معرفی خودروهای اجاره ای مشابه شورلت مالیبو
اجاره شورلت کاپتیوا
شورلت کاپتیوا
مدل 2022
3 تا 7 روز :
250 AED روزانه
7 تا 20 روز :
230 AED روزانه
بیش از 20 روز :
200 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 34 + 3
02149934