معرفی خودروهای اجاره ای مشابه میتسوبیشی اتراج
اجاره میتسوبیشی ASX
میتسوبیشی ASX
مدل 2021
3 تا 7 روز :
160 135 AED روزانه
7 تا 20 روز :
120 115 AED روزانه
بیش از 20 روز :
100 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 AED
واتس اپ
تخفیف 5%
اجاره میتسوبیشی اکسپندر
میتسوبیشی اکسپندر
مدل 2022
  • A/C
  • A
  • 3
  • 5
3 تا 7 روز :
280 270 AED روزانه
7 تا 20 روز :
250 AED روزانه
بیش از 20 روز :
200 190 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 AED
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 42 + 16
02149934