معرفی خودروهای اجاره ای مشابه بنز e300
اجاره سوزوکی ارتیکا 7 نفره
واتس اپ
اجاره بنز Glb
بنز Glb
مدل
3 تا 30 روز :
430 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
واتس اپ
اجاره بنز A220
بنز A220
مدل
3 تا 30 روز :
460 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 36 + 15
02149934