معرفی خودروهای اجاره ای مشابه شورلت کاپتیوا
اجاره شورلت مالیبو
شورلت مالیبو
مدل 2019
3 تا 7 روز :
180 AED روزانه
7 تا 20 روز :
170 AED روزانه
بیش از 20 روز :
160 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 AED

حداقل اجاره با راننده 10 ساعت

واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 47 - 27
02149934