سرويس اياب و ذهاب شركت ها

سهولت در رفت وآمد به محل كار يا مدرسه، يكى از مسائل مهم افراد جامعه است. سال هاست سرويس اياب و ذهاب شرکتی جهت حمل ونقل افراد توسط شركت هاى دولتى و خصوصى انجام می شود. شركت هاى فراوانى در زمينه اجاره خودرو به سازمان ها و شركت ها فعاليت می کنند تا رفت وآمد براى پرسنل اين مراكز آسان تر شود. همه ما می خواهیم بدون نگرانى، سروقت به كارهايمان برسيم اما گاهى موفق به انجامش نيستيم. براى اين كار بايد از كسانى كه در اين زمينه فعاليت می کنند كمک بخواهيم. در ادامه می خواهیم با انواع خدماتى كه شركت هاى اياب و ذهاب در زمينه حمل ونقل ارائه می دهند و مزایای سرویس شرکتی آشنا شويم.

انواع سرويس اياب ذهاب شركت

خودرو سوارى با ظرفيت حداكثر 4 نفر

از خودروهاى سوارى هم می توان به عنوان سرويس اياب و ذهاب شركت ها استفاده كرد. گاهى فقط 4 نفر از كارمندان يک سازمان يا شركت هم مسير هستند و يا شركتى فقط همين 4 نفر كارمند را دارد. درنتيجه براى سرويس اياب و ذهاب از خودروهاى سوارى استفاده می شود. اگر راننده كه جزو شركت و سازمان كارفرما نيست را در نظر نگيريم، خودرو سوارى 4 صندلى براى 4 نفر دارد كه می توانند از طریق اجاره خودرو با راننده در اختیار شرکت ها قرار بگیرند.

پژو 301

ون با ظرفيت 6 تا 14 نفر

ون ها به نسبت خودرو سوارى، تعداد بيشترى مسافر می توانند سوار كنند. زمانى كه سازمان يا شركتى بيشتر از 4،5 نفر كارمند دارد، براى سرويس اياب و ذهاب بايد از اجاره ون استفاده كند. ون های مناسبى وجود دارند كه می توانید به عنوان سرويس براى كارمندان اجاره كنيد. اين ون ها امكاناتى مانند سيستم گرمايشى و سرمايشى دارند كه در فصل های مختلف بسيار كاربردى است. ون ها قيمت هاى متفاوتى دارند كه با توجه به بودجه ای كه براى اجاره سرويس در اختيار داريد می توانید اقدام به ثبت قرارداد كنيد.

مینی بوس با ظرفيت 14 تا 21 نفر

گاهى تعداد پرسنل شركت ها و سازمان ها بالاى 14 نفر و تا نزديک به 20 نفر می رسد. آن وقت است كه نياز به يک مینی بوس است. مینی بوس ها هم مدل های مختلفى دارند كه می توانید قيمت و كيفيت را بررسى كنيد و بعد انتخاب كنيد.

اتوبوس با ظرفيت 21 تا 30 نفر

شركت ها و سازمان هایی وجود دارند كه تعداد پرسنل آن ها بيشتر از 14 و حتى بيشتر از 20 نفر است. اين شركت ها می توانند براى سرويس اياب و ذهاب، اتوبوس ها را انتخاب كنند.

سرويس اياب و ذهاب شركت ها

ديگر سرویس ها

اجاره سرويس ون شركتى در تهران بستگى به ميزان نياز يک شركت دارد. بايد بررسى كند و بعد تصميم بگيرد كه چه نوع خودرويى مناسب كارمندانش است. براى مثال ممكن است يک شركت 24 نفر پرسنل داشته باشد، آن وقت به سراغ اجاره اتوبوس می رود؛ اما ممكن است 10 نفر از اين تعداد، مسيرشان به بقيه نخورد. آن وقت می توان براي اين 10 نفر سرويس ون گرفت. سرويس ون و اتوبوس اياب و ذهاب بايد با توجه به شرايط و نيازهاى پرسنل يک شركت و توانايى مالى و بودجه خود شركت اجاره شود. اين فقط يک مثال از هزاران مثال بود، درنتيجه بايد تمام جوانب امر را بررسى كنيد و در نظر بگيريد. بعدازآن، ما براى كمک به شما كنارتان خواهيم بود. شركت كافه رنت می تواند بهترين خودروها را در اختيارتان قرار دهد.

سرويس اياب و ذهاب شامل چه مواردى است؟

شركت ها و سازمان ها با توجه به دلايلى كه دارند، براى كاركنان خود سرويس رفت وبرگشت تهيه می کنند. اين سرویس ها، كارمندان شركت را در زمان مقرر از منزل به محل كار می رسانند و بعد از اتمام ساعت كارى هم در زمان مقرر، كارمندان را به منزل هایشان می رسانند. اين كار به نفع شرکت ها و سازمان ها است. زيرا بازدهى كار و فعاليت كارمندان و درنتیجه شركت را بالا می رود. اين اقدام درواقع تسهيلاتى است كه از سمت مديران شركت ها براى كارمندان اجرا می شود. در حقيقت، اجاره سرويس اياب و ذهاب شركت، هم به نفع كارمندان و هم مديران و کلی تر، به نفع شركت يا سازمان است. تمامى شرکت های دولتى، خصوصى، سازمان ها، شرکت های بزرگ و كوچک، مدارس و دانشگاه ها، حتى صاحبين فروشگاه ها و خيلى كارهاى ديگر كه كارمندان زيادى دارند می توانند اين كار را بكنند. يعنى، سرويس اياب و ذهاب براى كارمندان خود اجاره كنند. همچنين خود مديران هم قطعاً می توانند در كنار كارمندان خود، از سرویس ها استفاده كنند.

مزاياى سرويس اياب ذهاب

همان طور كه اشاره كرديم، سرويس اياب و ذهاب، هم به نفع كارمندان و هم مديران آن هاست. در اين بخش می خواهیم مزاياى خودرو اياب و ذهاب و دلايل اينكه چرا سرويس اياب و ذهاب براى مديران و كارمندانشان مفيد است را بررسي كنيم.

برقرارى نظم و مديريت زمان

زمانى كه همه كارمندان با يک خودرو به شركت رفت وآمد كنند، همه آن ها در یک زمان مشخص وارد محل كار خود می شوند، كار می کنند و بعد از اتمام ساعت كارى، در یک زمان مشخص هم به خانه بازمی گردند. به اين صورت، نظمى در شركت برقرار می شود كه باعث می شود كارها بهتر و درست تر انجام شود. وقتى كارها درست انجام شود، شركت از اين نظم بهره برداری خواهد كرد. همچنين، كارمندان ديگر نگران دير رسيدن يا دير برگشتن نيستند. در همين حال، اگر فرزندان كارمندان هم سرويس اياب و ذهاب مدرسه داشته باشند، خيال آن ها راحت است كه فرزندانشان هم به موقع به منزل می رسند و فردا صبح هم به موقع و با آرامش خاطر به مدرسه می رسند. درنتیجه، ون و اتوبوس اياب و ذهاب براى تمام اعضاى يک سازمان يا شركت مفيد است.

اجاره ون برای ایاب ذهاب

كاهش هزینه ها

اگر سرويس اياب و ذهاب در كار نباشد، كارمندان بايد هرروز براى رفت وبرگشت هزینه هایی بپردازند كه در يک ماه می تواند مبلغ زيادى شود، آن وقت بخشى از حقوق خود را بايد صرف رفت وآمد كنند. بعضى از كارمندان هم كه با خودرو شخصى رفت وآمد می کنند بايد هزينه سوخت بپردازند و زمانى كه هرروز براى رفت وآمد از خودرو خود استفاده می کنند، زودتر دچار نواقص فنى می شود و براى رسيدگى و تعمير، شخص كارمند بايد هزینه های زيادى بپردازد. درنتیجه، اياب و ذهاب شركت ها باعث می شود تمام اين هزینه ها كاهش پيدا كند و كارمندان بتوانند پس انداز كنند.

كاهش استرس و نگرانى

كارمندانى كه با خودرو شخصى رفت وآمد می کنند، بايد پشت ترافيک بمانند، شلوغى را تحمل كنند و نگران دير رسيدن باشند، حالا تصور كنيد خودروى اين كارمندان بين راه دچار نقص فنى شود و احتياج به تعمير داشته باشد. اين اتفاقات باعث می شود كه استرس زيادى به آن ها وارد شود و با نگرانى و حال نه چندان خوب خودشان را به محل كارشان برسانند. آن وقت شايد نتوانند با خيال راحت و ذهنى آرام كار كنند و تحت فشار قرار می گیرند. اگر با وسايل نقليه عمومى رفت وآمد كنند هم بايد منتظر آمدن مترو، اتوبوس يا تاكسى باشند و زمان زيادى را از دست بدهند. گاهى اتوبوس دير می آید و مترو تأخیر دارد. آن وقت كارمند بايد با استرس و نگرانى خودش را به اداره برساند. درنتیجه كارى كه انجام می دهند ممكن است بازدهى خوبى هم براى شركت نداشته باشد و از طرفى خودشان هم فشار زيادى احساس كنند. بنابراين، سرويس اياب و ذهاب شركتى می تواند بسيار مفيد و بااهمیت باشد و روى كار كارمندان و بازدهى شركت اثرگذار باشد.
سه موردى كه بررسى كرديم بسيار اهميت دارند اما شايد خيلى به آن ها توجه نكرده باشيم. چون به آن ها عادت کرده ایم اما بايد بدانيم كه بسيار تأثیرگذارند و بايد به اين موارد توجه بيشتري داشته باشيم.
موارد ديگرى كه می خواهیم به آن ها اشاره کنیم ترافيک و آلودگى هواست.

تعمیرات خودرو

اگر هرروزه تعداد زيادى ماشين شخصى به خیابان ها نيايند، هم ترافيک كمتر می شود و هم آلودگى ناشي از آلاینده های خودروها كاهش پيدا می کند. در نتیجه سرويس اياب و ذهاب شركت بسيار کمک کننده است.

اطلاعات لازم جهت ثبت درخواست سرويس اياب و ذهاب

كارفرماها بايد اطلاعات دقيقى را در اختيار شركت هاى اجاره خودرو قرار دهند تا اين شركت ها بتوانند برنامه ریزی های لازم را براى اجاره خودروها داشته باشند. موارد زير اطلاعاتى است كه كارفرما بايد در اختيار شركت كافه رنت قرار دهد:


• آدرس دقيق مقصد و مبدأ تمام پرسنل شركت متقاضى سرويس اياب و ذهاب
• تعداد پرسنل
• نوع و تعداد خودرو درخواستى شركت كارفرما
• مدت زمان اجاره خودرو
• تعداد روزهاى موردنیاز در طول هفته
• ساعت حركت دقيق رفت وبرگشت سرويس
• نوع قرارداد بين شركت كارفرما با شركت ما
• پرداخت هزينه اجاره خودرو و خدمات


شركت كافه رنت درگذشته با شركت هاى زيادى همکاری های موفق داشته و باکیفیتی بالا خدمات خود را ارائه داده است. ما تجربه كافى درزمینه اجاره خودرو را داريم و به شما اطمينان می دهیم كه براى رضايت شركت كارفرما، بهترين خدمات را در اختيارشان قرار می دهیم. قطعاً رضايت مشترى به ما هم اعتبار بيشترى خواهد داد، درنتیجه براى آن تلاش می کنیم. همچنین این مرکز سرویس ایاب و ذهاب ساعتی هم برای اجاره دارد که برحسب نیاز کارفرما اجاره داده می شود.

هزينه اجاره سرويس اياب و ذهاب

هزينه اجاره سرويس اياب و ذهاب شركتى به چند مورد بستگى دارد. اطلاعاتى كه شركت كارفرما براى ما می فرستد، همان اطلاعاتى كه در بالا گفتيم، هزینه های قابل پرداخت شركت متقاضى را مشخص می کند. به عبارتى، نوع خودرويى كه انتخاب می کنید، تعداد روزها، ميزان خدمات و همه این ها در ميزان هزینه ها تأثیر دارد. نكته مهم ديگر اين است كه همراه خودروهايى كه اجاره می کنید، راننده هم می خواهید يا خير.
شما می توانید تمامى خودروهاى شركت كافه رنت را با راننده و بدون راننده اجاره كنيد. براى اجاره خودرو بدون راننده، مداركى لازم است كه در سايت بانام "مدارک لازم" در فهرست قرار دارد كه می توانید به آن مراجعه كنيد.


مرکز اجاره خودرو كافه رنت، با كمترين قيمت به شما خدمات ارائه می کنید و مطمئن باشيد كه شركت ما باقیمتی مناسب، خدمات باکیفیتی را در اختيار شما كارفرماهاى عزيز قرار می دهد.

در آخر

گفتيم كه سرويس اياب ذهاب شركتى می تواند كمک بزرگى به كارمندان، مديران و شركت ها بكند. از خودروهاى مناسب براى سرويس اياب ذهاب گفتيم و مزاياى آن را بررسى كرديم. شما می توانید براى اطلاعات بيشتر با ما در تماس باشيد، كارشناسان ما به شما در انتخابتان كمک خواهند كرد.

پیشنهاد نویسنده: اجاره ون برای سفر از تهران به شمال

دیدگاه شما

فرمول: 44 - 10
02149934