معرفی خودروهای اجاره ای مشابه رنو کلیو 2016
اجاره رنو مگان
رنو مگان
مدل 2021
  • A/C
  • A
  • 2
  • 5
  • 4
5 تا 7 روز :
1,100 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
1,075 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
535 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 Lira ₺
واتس اپ
اجاره رنو کلیو 2015
رنو کلیو 2015
مدل 2015
  • A/C
  • M
  • 2
  • 4
  • 4
5 تا 7 روز :
680 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
658 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
384 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 2,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 30 - 13
02149934