معرفی خودروهای اجاره ای مشابه سیتروئن C3
اجاره بنز CLA
بنز CLA
مدل 2018
 • A/C
 • A
 • ۱
 • 5
 • ۳
 • 4
5 تا 7 روز :
2,000 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 2,000 Lira ₺
واتس اپ
اجاره مرسدس بنز C200
مرسدس بنز C200
مدل 2022
 • A/C
 • A
 • 2
 • 5
 • 4
5 تا 7 روز :
4,000 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
4,000 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
1,700 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 7,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 41 + 5
02149934