معرفی خودروهای اجاره ای مشابه سیتروئن C3
اجاره بنز CLA
بنز CLA
مدل 2018
5 تا 7 روز :
2,000 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 2,000 Lira ₺
واتس اپ
اجاره مرسدس بنز C200d
مرسدس بنز C200d
مدل 2018
5 تا 7 روز :
2,200 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
2,200 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
940 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,500 Lira ₺
واتس اپ
اجاره مرسدس بنز C200
مرسدس بنز C200
مدل 2022
  • A/C
  • A
  • 2
  • 5
  • 4
5 تا 7 روز :
4,000 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
4,000 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
1,700 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 7,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 29 + 10
02149934