معرفی خودروهای اجاره ای مشابه مرسدس بنز C200
اجاره بنز CLA
بنز CLA
مدل 2018
5 تا 7 روز :
2,000 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 2,000 Lira ₺
واتس اپ
اجاره مرسدس بنز C200d
مرسدس بنز C200d
مدل 2018
5 تا 7 روز :
2,200 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
2,200 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
940 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,500 Lira ₺
واتس اپ
اجاره کیا استونیک
کیا استونیک
مدل
5 تا 7 روز :
1,150 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
1,100 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
585 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 45 - 11
02149934