معرفی خودروهای اجاره ای مشابه پژو 208
اجاره پژو 2008
پژو 2008
مدل
 • A/C
 • A
 • ۱
 • 5
 • ۳
 • 4
5 تا 7 روز :
1,500 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 3,000 Lira ₺
واتس اپ
اجاره پژو 3008
پژو 3008
مدل 2022
 • A/C
 • A
 • 4
 • 5
 • 4
5 تا 7 روز :
2,500 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
2,500 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
1,070 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 5,000 Lira ₺
واتس اپ
اجاره پژو 301
پژو 301
مدل 2017 تا 2019
 • A/C
 • M
 • 2
 • 5
 • 4
5 تا 7 روز :
750 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
700 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
400 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 43 - 14
02149934