معرفی خودروهای اجاره ای مشابه پژو 301
اجاره پژو 2008
پژو 2008
مدل
5 تا 7 روز :
1,500 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 3,000 Lira ₺
واتس اپ
اجاره پژو 208
پژو 208
مدل 2022
5 تا 7 روز :
1,200 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 Lira ₺
واتس اپ
اجاره پژو 3008
پژو 3008
مدل 2022
  • A/C
  • A
  • 4
  • 5
  • 4
5 تا 7 روز :
2,500 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
2,500 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
1,070 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 5,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 33 + 8
02149934