معرفی خودروهای اجاره ای مشابه فورد اج 2014
اجاره فورد اکو اسپرت
فورد اکو اسپرت
مدل 2014
  • A/C
  • A
  • 3
  • 4
  • 4
3 تا 7 روز :
1,000,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 10,000,000 تومان
واتس اپ
اجاره فورد اج 2010
فورد اج 2010
مدل 2010
  • A/C
  • A
  • 3
  • 4
3 تا 7 روز :
1,600,000 تومان روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 10,000,000 تومان
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 40 + 5
02149934