معرفی خودروهای اجاره ای مشابه رنو سیمبل
اجاره رنو کلیو 2021
رنو کلیو 2021
مدل 2021
5 تا 7 روز :
885 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
880 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
450 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 2,000 Lira ₺
واتس اپ
اجاره رنو مگان
رنو مگان
مدل 2021
  • A/C
  • A
  • 2
  • 5
  • 4
5 تا 7 روز :
1,100 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
1,075 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
535 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 49 + 6
02149934