معرفی خودروهای اجاره ای مشابه اپل موکا
اجاره رنو کلیو 2023
رنو کلیو 2023
مدل 2023
  • A/C
  • M
  • ۱
  • ۴
  • ۳
  • ۲
3 تا 7 روز :
1,500 Lira ₺ روزانه
بیش از 7 روز :
1,300 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 3,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 44 - 23
02149934