معرفی خودروهای اجاره ای مشابه اپل موکا
اجاره رنو کلیو 2021
رنو کلیو 2021
مدل 2021
  • A/C
  • A
  • ۱
  • ۴
  • ۳
  • ۲
5 تا 7 روز :
885 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
880 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
450 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 2,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 42 - 12
02149934