معرفی خودروهای اجاره ای مشابه اپل آسترا
اجاره اپل موکا
اپل موکا
مدل 2022
  • A/C
  • A
  • ۱
  • 5
  • ۳
  • 4
5 تا 7 روز :
1,800 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
1,700 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
1,500 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 35 + 7
02149934