معرفی خودروهای اجاره ای مشابه بی ام و X3
اجاره بی ام و 5L
بی ام و 5L
مدل 2018
  • A/C
  • A
  • ۱
  • 5
  • ۳
  • 4
5 تا 7 روز :
2,000 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
2,000 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
1,000 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 3,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 36 + 28
02149934