معرفی خودروهای اجاره ای مشابه بی ام و X3
اجاره بی ام و 5L
بی ام و 5L
مدل 2018
5 تا 7 روز :
2,000 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
2,000 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
1,000 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 3,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 41 - 10
02149934