معرفی خودروهای اجاره ای مشابه هوندا zrv
اجاره نیسان سانی 2021
نیسان سانی 2021
مدل ۲۰۲۱
۳ تا 30 روز :
12 ریال روزانه
حداقل اجاره ۳ روز
مبلغ ودیعه ضمانت 50 ریال
واتس اپ
اجاره نیسان سانی 2022
نیسان سانی 2022
مدل ۲۰۲۲
۳ تا 30 روز :
14 ریال روزانه
حداقل اجاره ۳ روز
مبلغ ودیعه ضمانت 50 ریال
واتس اپ
اجاره رنو مگان
رنو مگان
مدل 20۱۹
3 تا 30 روز :
12 ریال روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 50 ریال
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 31 - 14
02149934