معرفی خودروهای اجاره ای مشابه رنجرور
تخفیف 16%
اجاره بنز C300
بنز C300
مدل 2018
3 تا 7 روز :
600 AED روزانه
7 تا 20 روز :
510 450 AED روزانه
بیش از 20 روز :
480 400 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 2,000 AED

حداقل اجاره با راننده 10 ساعت

واتس اپ
اجاره بنز CLA
بنز CLA
مدل 2019
3 تا 7 روز :
710 700 AED روزانه
7 تا 20 روز :
675 670 AED روزانه
بیش از 20 روز :
600 598 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 2,000 AED
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 39 + 23
02149934