معرفی خودروهای اجاره ای مشابه بنز CLA
اجاره بنز C300
بنز C300
مدل 2018
3 تا 7 روز :
700 AED روزانه
7 تا 20 روز :
650 AED روزانه
بیش از 20 روز :
600 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز

حداقل اجاره با راننده 10 ساعت

واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 47 + 5
02149934