معرفی خودروهای اجاره ای مشابه میتسوبیشی اکسپندر
اجاره میتسوبیشی اتراج
میتسوبیشی اتراج
مدل 2022
3 تا 7 روز :
85 AED روزانه
7 تا 20 روز :
80 AED روزانه
بیش از 20 روز :
75 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 AED
واتس اپ
اجاره میتسوبیشی ASX
میتسوبیشی ASX
مدل 2021
3 تا 7 روز :
160 135 AED روزانه
7 تا 20 روز :
120 115 AED روزانه
بیش از 20 روز :
100 AED روزانه
حداقل اجاره 3 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 AED
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 30 + 14
02149934