مدارکی خاصی برای اجاره خودرو با راننده نیازه ؟

خیر

حداکثر ظرفیت ماشین های با راننده چند نفر میباشد ؟

برای راحتی در سفر ، معمولا 3 نفر میباشد

آیا جای خواب و غذا برای راننده بر عهده ما میباشد؟

در صورتی که شما نتوانید این دو گزینه را فراهم کنید ،هزینه های جای خواب و غذای راننده بصورت جداگانه هر روز محاسبه خواهد شد

در طول روز خودرو ها چند ساعت در اختیار ما هستند ؟

بطور کل خودروهای با راننده 10 ساعت در روز محاسبه خواهند شد و چنانچه بیشتر از این زمان ببرد هزینه ساعت اضافه محاسبه خواهد شد

آیا جای خواب و غذا برای راننده بر عهده ما میباشد؟

در صورتی که شما نتوانید این دو گزینه را فراهم کنید ،هزینه های جای خواب و غذای راننده بصورت جداگانه هر روز محاسبه خواهد شد

آیا با شرکت ها و سازمان ها هم قرارداد میبندید ؟

اگر برای انتقال و انجام مأموریت های تجاری مدیران باشد ، بله

راننده های کافه رنت چه خصوصیاتی دارند ؟

راننده های کافه رنت اکثرا جوان هستند و همگی خوش اخلاق و مرتب و آموزش دیده مخصوص تشریفات میباشند.

خودروها سالم و بدون نقص هستند ؟

بله ، تمام خودروهای کافه رنت آخرین مدل و بسیار سالم و بدون نقص فنی میباشند