مثال هایی از طرح توری اجاره خودرو

اجاره توسان 2017 بدون راننده

مدل:2017
3 تا 6 روز : 1,490,000 تومان روزانه
7 تا 14 روز : 1,480,000 تومان روزانه
14 روز به بعد : 1,460,000 تومان روزانه


هزینه ماهیانه : 43.600.000 تومان
قیمت به روز و حداقل اجاره 3 روز


از تومان 385,000

مدل: 1398 تا 1399
3 تا 6 روز : 385,000 تومان روزانه
7 تا 14 روز : 375,000 تومان روزانه
14 روز به بعد : 350,000 تومان روزانه


هزینه ماهیانه : 10.400.000 تومان
قیمت به روز و حداقل اجاره 3 روز


مدل: 1397 تا 1399
3 تا 6 روز : 385,000 تومان روزانه
7 تا 14 روز : 275,000 تومان روزانه
14 روز به بعد : 350,000 تومان روزانه


هزینه ماهیانه : 10.400.000 تومان
قیمت به روز و حداقل اجاره 3 روزNotice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/caferent/domains/cafeerent.com/public_html/wp-content/themes/BookYourTravel/includes/parts/car_rental/car_rental-item.php on line 56


Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/caferent/domains/cafeerent.com/public_html/wp-content/themes/BookYourTravel/includes/parts/car_rental/car_rental-item.php on line 56


Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/caferent/domains/cafeerent.com/public_html/wp-content/themes/BookYourTravel/includes/parts/car_rental/car_rental-item.php on line 56


Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/caferent/domains/cafeerent.com/public_html/wp-content/themes/BookYourTravel/includes/parts/car_rental/car_rental-item.php on line 56


Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/caferent/domains/cafeerent.com/public_html/wp-content/themes/BookYourTravel/includes/parts/car_rental/car_rental-item.php on line 56