لیست اجاره خودرو

اجاره سمند بدون راننده

مدل: 1398 تا 1399
3 تا 6 روز : 385,000 تومان روزانه
7 تا 14 روز : 375,000 تومان روزانه
14 روز به بعد : 350,000 تومان روزانه


هزینه ماهیانه : 10.400.000 تومان
قیمت به روز و حداقل اجاره 3 روز


اجاره ال نود در خودروی بدون راننده

ال 90

یا مشابه - اتومبیل های بزرگ

مدل: 1397 تا 1399
3 تا 6 روز : 385,000 تومان روزانه
7 تا 14 روز : 275,000 تومان روزانه
14 روز به بعد : 350,000 تومان روزانه


هزینه ماهیانه : 10.400.000 تومان
قیمت به روز و حداقل اجاره 3 روز


اجاره پژو 206 برای خودروی بدون راننده

مدل: 1397 تا 1399
3 تا 6 روز : 445,000 تومان روزانه
7 تا 14 روز : 440,000 تومان روزانه
14 روز به بعد : 425,000 تومان روزانه


هزینه ماهیانه : 12.700.000 تومان
قیمت به روز و حداقل اجاره 3 روز


اجاره پژو 206 SD در خودروی بدون راننده

پژو 206 SD

خودروی بدون راننده

مدل: 1397 تا 1399
3 تا 6 روز : 445,000 تومان روزانه
7 تا 14 روز : 440,000 تومان روزانه
14 روز به بعد : 425,000 تومان روزانه


هزینه ماهیانه : 12.700.000 تومان
قیمت به روز و حداقل اجاره 3 روز


12% تخفیف
اجاره پژو پارس بدون راننده

پژو پارس

خودروی بدون راننده

مدل: 1397 تا 1399
3 تا 6 روز : 445,000 تومان روزانه
7تا 14 روز : 440,000 تومان روزانه
14 روز به بعد : 425,000 تومان روزانه


هزینه ماهیانه : 12.700.000 تومان
قیمت به روز و حداقل اجاره 3 روز


اجاره رنو ال 90 اتومات بدون راننده

رنو ال 90 اتومات

خودروی بدون راننده

مدل: 1397 تا 1399
3 تا 6 روز : 485,000 تومان روزانه
7 تا 14 روز : 475,000 تومان روزانه
14 روز به بعد : 470,000 تومان روزانه


هزینه ماهیانه : 14.000.000 تومان
قیمت به روز و حداقل اجاره 3 روز


11% تخفیف
اجاره پژو 207 در خودروهای بدون راننده

پژو 207 هاچبک

خودروی بدون راننده

مدل: 1399
3 تا 6 روز : 525,000 تومان روزانه
7 تا 14 روز : 520,000 تومان روزانه
14 روز به بعد : 490,000 تومان روزانه


هزینه ماهیانه : 14.500.000 تومان
قیمت به روز و حداقل اجاره 3 روز


اجاره سوناتا وای اف بدون راننده

سوناتا وای اف

خودروی بدون راننده

مدل: 2014 تا 2016
3 تا 6 روز : 1,110,000 تومان روزانه
7 تا 14 روز : 1,000,000 تومان روزانه
14 روز به بعد : 985,000 تومان روزانه


قیمت ماهیانه : 29.000.000 تومان
قیمت به روز و حداقل اجاره 3 روز


اجاره کیا سراتو بدون راننده

کیا سراتو

خودروی بدون راننده

مدل: 2016 تا 2018
3 تا 6 روز : 780,000 تومان روزانه
7 تا 14 روز : 775,000 تومان روزانه
14 روز به بعد : 750,000 تومان روزانه


هزینه ماهیانه : 22.300.000 تومان
قیمت به روز و حداقل اجاره 3 روز


اجاره هیوندای سانتافه نیو بدون راننده

هیوندای سانتافه نیو

خودروی بدون راننده

مدل: 2014 تا 2016
3 تا 6 روز : 1,590,000 تومان روزانه
7 تا 14 روز : 1,570,000 تومان روزانه
14 روز به بعد : 1,545,000 تومان روزانه


هزینه ماهیانه : 46.000.000 تومان
قیمت به روز و حداقل اجاره 3 روز


اجاره کیا موهاوی بدون راننده

کیا موهاوی

یا مشابه - اتومبیل های بزرگ

مدل: 2012
3 تا 6 روز : 1,255,000 تومان روزانه
7 تا 14 روز : 1,155,000 تومان روزانه
14 روز به بعد : 1,000,000 تومان روزانه


هزینه ماهیانه : 29.900.000 تومان
قیمت به روز و حداقل اجاره 3 روز